Universitetslektor i studie- och yrkesvägledning

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-01-10
Sista ansökningsdag: 2019-02-01

Fakultet Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation. Institution Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Utöver nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här. Innehåll och arbetsuppgifter I anställningen ingår kursansvar, undervisning, handledning, examination och administrativa uppdrag i studie- och yrkesvägledarutbildningen. Inom ramen för anställningen kan det förekomma undervisning på avancerad nivå på fristående kurser inom fältet. Utbildningen finns både i Malmö och i Varberg och undervisning bedrivs på båda orterna. Förutom arbetsuppgifter i studie- och yrkesvägledarutbildningen kan det förekomma uppdrag i ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Även samverkansuppdrag ingår och i anställningen ingår delaktighet i utveckling av forskning, program och kurser. Inom ramen för anställningen förväntas du också utveckla forskning av relevans för programmet. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne 2. dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning 3. dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet 4. dokumenterad samarbetsförmåga Specifikt för denna anställning krävs: 1. erfarenhet av undervisning om arbetsliv och/eller sociologi 2. erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten vid högskola eller universitet Meriterande för denna anställning är: 1. egen forskning som rör frågor relevanta för utbildningen såsom övergångar mellan t ex skola och arbete, genus, migration, arbetsmarknadsåtgärder, vägledning eller liknande. 2. erfarenheter av undervisning eller arbete inom områden som rör övergångar mellan t ex skola och arbete samt/eller genus, migration, arbetsmarknadsåtgärder eller vägledning 3. examen från studie- och yrkesvägledarutbildning Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng. Upplysningar Prefekt Irene Andersson, 040 – 665 81 75, [email protected] Ämnesansvarig Frida Wikstrand, 040 – 665 83 76, [email protected] Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökan Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-02-01 Ansökan skall innehålla: 1. Undertecknad meritförteckning 2. Vidimerade betygskopior 3. Pedagogisk avsiktsförklaring 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning. 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten 6. Referenser De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/6, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/6 Övrigt Anställningen är en visstidsanställning från 2019-03-01 till 2020-01-31, omfattande 100%. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse. Fackliga företrädare SACO Therese Vincenti Malmgren, [email protected] Lärarförbundet Monika Kristiansson, [email protected] ST Naser Eftekharian, [email protected] Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-02-01
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön