Universitetsadjunkt

Antal platser:
Yrkesbenämning: Övriga universitetslärare & högskollärare
Publicerad: 2019-01-10
Sista ansökningsdag: 2019-02-01

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Fakultet Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation. Institution Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Utöver nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här. Innehåll och arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår primärt undervisning med kursansvar och administration, utbildningsplanering och examination inom institutionens kurser i Samhällsorienterande ämnen för F-3 och 4-6. Uppdrag som vfu-lärare i lärarutbildningen kan ingå. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har: 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom relevant ämne för anställningen alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen. 2. Lärarexamen mot SO-ämnen 3. Dokumenterad god pedagogisk skicklighet Meriterande för denna anställning är: 1. Erfarenhet av arbete med åk F-3 och 4-6 i grundskolan 2. Erfarenhet av arbete på högskola eller universitet Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng. Upplysningar Prefekt Irene Andersson, [email protected], 040 – 665 81 75 Kursansvarig för SO-utbildningen F-3 och 4-6 Frank Roxenby, [email protected] 040 – 665 83 40 Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökan Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-02-01 Ansökan skall innehålla: 1. Styrkt meritförteckning 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet) 3. Pedagogisk avsiktsförklaring 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje) 7. Referenser De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj ) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/5, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/5. Övrigt Anställningen är en visstidsanställning 2019-02-15 till 2019-06-30, omfattande 50%. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2019-02-15 eller enligt överenskommelse. Fackliga företrädare SACO Therese Vincenti Malmgren, [email protected] Lärarförbundet Monika Kristiansson, [email protected] ST Naser Eftekharian, [email protected] Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-02-01
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön