Beredskapsplanerare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Samhällsplanerare
Publicerad: 2019-01-10
Sista ansökningsdag: 2019-02-03

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Beredskapsplanerare Du kommer tillsammans med nuvarande beredskapsplanerare att arbeta med planering av krisberedskap i det normala samhällstillståndet och inför höjd beredskap. I detta ingår bland annat att delta i samt driva egna utredningar inom området, där bland annat hanteringen av säkerhetsskyddet och kontinuitetshantering på regional nivå ingår. Därtill ingår att planera och genomföra övningar och utbildningar. Som beredskapsplanerare kommer du även att representera Trafikverket i externa forum med bl. a länsstyrelser, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), försvarsmakten, kommuner och näringsliv. Du deltar i en regional krisledningsorganisation och ajourhåller samt implementerar arbetssätt för den regionala krisberedskapen. Du kommer att ingå i regionens kriskoordineringsorganisation, vilket innebär beredskapstjänstgöring. I hela det Svenska samhället pågår utvecklingen av Totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att innehålla en stor del utvecklingsuppdrag de närmaste åren. Då tjänsten kräver snabb inställelsetid förväntas du resa i tjänsten. Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig har dokumenterad erfarenhet av arbete med samhällssäkerhets- och beredskapsarbete har god dokumenterad kunskap och erfarenhet av samhällets krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd har dokumenterat goda kunskaper om lagstiftningen inom området kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som engelska har körkort för personbil och svenskt medborgarskap Du som person har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer

Kontaktperson

Anders Kindmark

Rekryterande chef

0101235254

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning, upphör:2019-02-03
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Månadslön
Postadess
  • Region Borlänge
  • 78189 Rödavägen
Besök hemsida
  • Obs: via webb