Doktorand i naturgeografi: Arktisk hydrogeologi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2019-01-11
Sista ansökningsdag: 2019-02-15

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2019-02-15. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå. Projektbeskrivning Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ett projekt om hydrogeologi i arktiska permafrostlandskap. Klimatförändringens effekter är särskilt tydliga i arktis och det sker stora förändringar i olika arktiska hydrologiska system. Det aktiva lagret i permafrostlandskap är en särskilt känslig och kritisk zon med kopplingar till och utbyte mellan hydrosfär, atmosfär och biosfär, och som påverkas starkt av hydro-meteorologiska variationer och klimatförändringar. Förändringar i flöden och transportvägar i det aktiva lagret påverkar kolavgivning från tinande permafrost och är en betydelsefull klimatåterkopplingsmekanism.  Projektet syftar till att undersöka mark- och grundvattenflöde samt ämnestransport i det aktiva lagret i permafrostlandskap. Fokus är att studera och kvantifiera de processer och omgivande faktorer som styr dynamiken i värmeöverföring, vattenflöde samt ämnestransport och dess spridning i aktiva lagret, både för nuvarande förhållanden samt framtida klimatförhållanden. Metodinriktningen är en kombination av numerisk modellering med avancerade modeller för flöde och transport i arktiska system och utförande av hydrogeologiska undersökningar i fält främst på Svalbard som inkluderar nya spårämnesförsök.  Erfarenhet i numerisk modellering av vattenflöde, värmeflöde och lösta ämnenas transport är önskvärt, såväl som erfarenhet av programmering, skriptning och bearbetning av fält- och modelldata. Erfarenhet av fältarbete i arktis är fördelaktigt. Relevanta examensområden inkluderar geovetenskaper, eller fysik och datavetenskap, de sistnämnde gärna med erfarenhet inom geovetenskap. Behörighetskrav Se länk till fullständig annons nedan. Urval Se länk till fullständig annons nedan. Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av universitetslektor Andrew Frampton, tfn 08-674 75 92, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, [email protected], [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected] Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-02-15
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Enligt Stockholms universitets lönestege för doktorander
Postadess
  • Region Stockholm
  • 10691 Stockholms universitet
Besök hemsida