Doktorand i specialpedagogik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2019-01-18
Sista ansökningsdag: 2019-03-01

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-01. Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna. Inriktning Doktoranden förväntas bedriva sitt avhandlingsarbete inom ramen för en interventionsstudie med fokus på olika aspekter av skriftlig berättarförmåga i grundskolans lägre årskurser. Att kunna uttrycka sig skriftligt är en förutsättning för flertalet skolämnen. I särskilt utsatta/sårbara elevgrupper är den skriftliga berättarförmågan ofta nedsatt. Det gäller t ex elever i socio-ekonomiskt utsatta grupper, elever som är två- eller flerspråkiga, eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är därför av grundläggande betydelse för många elevers skolsituation att kunna identifiera hur skrivundervisning bäst bedrivs för att ha bästa möjliga effekter för alla elever, och då i synnerhet för elever t ex ur de grupper som nämns ovan. Doktorandanställningen kommer att ingå att en multidisciplinär forskarskola, finansierad av Vetenskapsrådet och som koordineras av Stockholms universitet i samarbete med tre andra lärosäten: Forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren. Syftet med forskarskolan är att bidra till ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheter till lärande och utveckling. Forskarskolan utvecklar förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar. Doktoranderna kommer att utveckla a) multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper; b) förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner; c) utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält; d) utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd. Den utlysta doktorandanställningen finansieras av Stockholms universitet för 4 år på heltid. Doktoranden deltar i Forskarskolan och följer i övrigt utbildningsplanen för forskarutbildning i specialpedagogik vid den Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Stockholms universitet. Behörighetskrav Se länk till fullständig annons nedan. Urval Se länk till fullständig annons nedan. Anställningsvillkor Se länk till fullständig annons nedan. Kontakt Ytterligare information lämnas av professor Mara Westling Allodi, [email protected] eller studierektor för forskarutbildningen i specialpedagogik, docent Jenny Wilder, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, [email protected], [email protected] (SEKO), samt Karin Edlund [email protected], ordförande för doktorandrådet vid Specialpedagogiska institutionen. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-03-01
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Enligt doktorandstegen
Postadess
  • Region Stockholm
  • 10691 Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besök hemsida