Feriejobba som tobaksförebyggare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Ungdomsledare
Publicerad: 2019-02-11
Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra medborgare förtjänar och förväntar sig. Vi är stolta över våra medarbetare, och vi blir glada om du vill utvecklas tillsammans med oss. Vi söker nu tre feriearbetare som vill lära sig mer om tobaksförebyggande arbete och sedan sprida vidare sin kunskap till andra. Är du den nyfikna personen med lust att prata inför andra vi söker? Kom och bli en i gänget, vi behöver dig! Vem är du? Du är intresserad och vill lära dig mer om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete, du tar eget ansvar, du bjuder på dig själv och gillar att prata inför publik och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi söker dig som är skriven i Hässleholms kommun samt är född 2002 eller 2003. Det här erbjuder vi dig! Vi erbjuder dig, tillsammans med andra ungdomar från Skåne, kunskap om tobakens skadeverkningar och tobaksförebyggande arbete i teori och praktik. Du kommer sedan att under några dagar till hösten få sprida dessa kunskaper till bland annat yngre elever och politiker i din kommun, på det sätt som du och dina arbetskollegor kommit fram till och jobbat med under feriearbetet. Vi erbjuder dig en handledare som under feriearbetet kommer att följa dig och dina kollegor på nätverksträffar arrangerade av Länsstyrelsen Skåne och under eget arbete på Mobila ungdomsteamet på Socialförvaltningen. Arbetet utgår från tobakskonventionen och Agenda 2030. Syftet med arbetet är att skapa ungdomsdelaktighet, öka kunskapen och kunskapsspridningen om tobakens skadeverkningar på både människor och miljö. Feriearbetet är en viktig del för att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt 2025. Tjänsterna är feriearbete under perioden 2019-06-17 till 2019-07-02 samt tre arbetsdagar under hösten då du tillsammans med dina kollegor sprider vidare din kunskap till bland annat elever och personal i högstadiet. För detta kommer du att behöva vara ledig från skolan. Det hjälper vi dig med. Arbetstid: I snitt 6 timmar per dag. Totalt 84 timmar. Lön: 65 kr/tim Det här är vi! Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Som feriearbetare på Mobila ungdomsteamet ingår du i ett team som arbetar med förebyggande och tidiga insatser för barn och unga både på grupp- och samhällsnivå. Mycket av arbetet sker i samverkan med andra aktörer. Vårt kontor ligger i Stadsparken, Stobygatan 3, en kort promenad från tågstationen, men jobbet kommer även att innebära resor i länet. Kunskapsinhämtning och workshops anordnas av Länsstyrelsen Skåne och sker tillsammans med andra kommuners feriearbetare på en central plats i Skåne. Dessa resor ingår i arbetstiden och bekostas av kommunen. Det är viktigt att du kan delta under hela perioden av feriearbetet eftersom det bygger på samtligas engagemang och närvaro. Sök! Vi kommer bjuda in till intervju löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 3 mars 2019. För att söka vill vi att du skriver ett personligt brev. I det personliga brevet kan du beskriva vad som engagerar dig med jobbet och varför det vore helt rätt för dig. Det är inget mästerskap i skrivande, försök bara ge oss en rättvis bild av vem du är! Då vi har tre platser att erbjuda rekommenderar vi att du även söker till kommunens ordinarie feriearbete för att öka din chans att få arbeta i sommar. Den ansökan är öppen 190211-190303. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Sjöholm

0451-26 74 60

Enhetschef Fredrik Olofsson

0451-266296

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 11 dagar - 3 månader
  • Sommarjobb / feriejobb, upphör:2019-03-03
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Timlön
Postadess
  • Region HÄSSLEHOLM
  • 28180 Stadshuset
Besök hemsida