Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot beroendefrågor

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2019-02-12
Sista ansökningsdag: 2019-03-15

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-03-15. Institutionen för folkhälsovetenskap är en nybildad institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 80 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Forskningen är i huvudsak organiserad kring två centrumbildningar: ojämlikhet i hälsa (tidigare Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS) samt drog-, alkohol-, tobaks- och spelfrågor (tidigare Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD). Vid institutionen bedrivs även utbildning i folkhälsovetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå. Projektbeskrivning Anställningen är knuten till forskningsprojektet ’Addiction’ som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om olika beroenden. I projektet använder vi oss av autobiografiska data inhämtat från individer som har genomgått olika former av beroenden, såsom narkotika- och alkoholberoende, hetsätande, rökning, och spelberoende. Syftet med projektet är att studera vilka olikartade krafter som medverkat till deras beroende såväl som de krafter som hjälpt dem i återhämtningen från beroendet. Beroendets faser av början, livslängd och avtagande ses som en öppen och empirisk fråga. Avhandlingsprojektet är baserat på individuella intervjuer med människor som har olika former av beroenden som genomförs av doktoranden. Forskningsfrågor kan fritt motiveras och formuleras med olika sociologiska teorier relaterade till beroendefrågor. Projektet bidrar med viktiga insikter i hur människor som genomlevt beroenden upplever de ”byggstenar” som utgör beroendet, den inbyggda problematiken i denna upplevelse samt de lösningar som hjälpt dem att överkomma beroendet. Behörighetskrav Se länk till fullständig annons nedan. Urval Se länk till fullständig annons nedan. Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av professor Jukka Törrönen, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, [email protected], [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected] Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-03-15
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Lön enligt lönestege för doktorander
Postadess
  • Region Stockholm
  • 10691 Inst för folkhälsovetenskap Stockholms universitet
Besök hemsida